Reply to comment

Prosím dalo by se plenkové

Prosím dalo by se plenkové merino použít jako dotyková vrstva u kalhotovych plen?

Reply

CAPTCHA
A little security measure: